Разположение

ПРОЕЗД

Автобусы: 70T, 62, 64, 65A, 66A, 66, 67, 70V, 72
Трамваи: 1, 1A, 7A, 7B, 9
Метро до станции: Sörnäinen