OTWARTE CODZIENNIE OD 10 DO 19

Ostatni zwiedzający są wpuszczani 45 minut przed zamknięciem.