OTWARTE CODZIENNIE OD 10 DO 18

Ostatni zwiedzający są wpuszczani 45 minut przed zamknięciem.