Bereikbaarheid

OPENBAAR VERVOER

Bussen: 70T, 62, 64, 65A, 66A, 66, 67, 70V, 72
Tram: 1, 7
Metro: Sörnäinen