KLASSRESA TILL TROPICARIODatum:  
Ankomsttid:  
Personer:  
Skolans namn:  
Kontaktperson:  
Telefon:  
E-mail:  
Skolans adress:  
Postnummer och -kontor:  
Vi vill också beställa en guidning,  
cirka en timme, pris 50 €/grupp  

Recommenderad  
max. 25 personer/guide  
Tilläggsinformation: